3 συλλεκτικές ετικέτες με περιορισμένες εμφιαλώσεις από τη Worthy Park Estate

Το Worthy Park Estate για το 2018 παρουσίασε 3 συλλεκτικές ετικέτες με περιορισμένες εμφιαλώσεις.

Αρχικά, ρούμια παλαιωμένα σε ex-bourbon βαρέλια και έπειτα για έναν επιπλέον χρόνο σε Sherry, Madeira και Port αντίστοιχα.

-SHERRY CASK

Παλαιωμένο 4 χρόνια σε ex-bourbon βαρέλια και ένα χρόνο σε βαρέλια από 2 διαφορετικά είδη Sherry, Olorosoκαι PedroXimenez.

Εμφιαλώθηκαν 1148 φιάλες σε cask strength 57%ABV

-MADEIRA CASK

Παλαιωμένο 4 χρόνια σε ex-bourbon βαρέλια και ένα χρόνο σε ex-madeira βαρέλια.

Εμφιαλώθηκαν 677 φιάλες σε cask strength 58% ABV

-PORT CASK

Παλαιωμένο 9 χρόνια σε ex-bourbon βαρέλια και έναν επιπλέον χρόνο σε ex-port βαρέλια.

Εμφιαλώθηκαν 585 φιάλες σε cask strength 56%ABV

Διαθέσιμα από το The Bar Seed μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Επιστροφή στα άρθρα